Support

FuturSoft-support: 08-605 7023
support@futursoft.se

Försäljning

08-605 7023
info@futursoft.se

12.9.2016

FuturSoft har blivit en del av Vitec Software Group AB

Vi här i FuturSoft startade arbetet med vår framtida strategi i början av året. Som ett resultat av detta har vi funnit en partner som kommer att stärka FuturSofts utveckling, verksamhet och strategi på lång sikt. Med det som bakgrund har Vitec Software Group Ab förvärvat FuturSoft den 7 september 2016.

Vår verksamhet kommer att fortsätta precis som tidigare, ni kommer att möta samma medarbetare i samma företag, Futursoft.

Vi är förvisade om att kunder, medarbetare och partners alla kommer att få en starkare partner i framtida Futursoft!

Vitec Software Group AB (publ) är ett nordiskt programvarubolag som utvecklar och levererar verksamhetskritiska standardiserade programvaror för branschunika behov. Koncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge och växer i huvudsak genom förvärv av mogna programvarubolag i vertikala segment. Bland våra kunder finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker och försäkringsbolag, hälsoföretag, bildelshandlare, energibolag och tidningsföretag. Koncernen har ca. 500 medarbetare och omsatte 65 M€ år 2015. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.

Vi är glad att svara på frågor om denna ändringar av äganderätten.
Mikko Pohjanharju, VD, FuturSoft Ltd
tel. +358 50 305 22 61, mikko.pohjanharju@futursoft.fi