Support

FuturSoft-support: 08-605 7023
support@futursoft.se

Försäljning

08-605 7023
info@futursoft.se

Om oss

foretag
FutursoftAB

FuturSoft är ett programvaruföretag specialiserat på informationsteknik för fordons och maskinbranscherna. Våra viktigaste kunder finns inom reservdelshandel, service- och reparationsverkstäder samt försäljning av tunga maskiner och maskinutrustning. Vi har idag ca 1700 kunder med över 5000 användare i Finland, Sverige och Estland.

Med FuturSofts system skaffar du dig kontroll över företagets rutiner från kassasystemet till administrationen av material och ekonomi. Våra kostnadseffektiva programvarulösningar passar alla nämnda kundgrupper, oavsett företagets storlek. Med våra tilläggsmoduler får du kontroll över hela verksamhetsprocessen inom företaget, inklusive exempelvis elektroniska kontakter med leverantörer och textmeddelanden till kunder.

Programvaran levereras oftast tillsammans med ett antal drifttagningstjänster. Uppstarten sker smidigt och enkelt under handledning av våra utbildare. Alla installationer och utbildningar arrangeras i nära samarbete med våra flexibla organisationer i Finland, Sverige och Estland.

Supporten sköts dels via traditionell telefonsupport, men i första hand via internet och e-post. Dessutom erbjuder vi användarstöd genom våra mångsidiga webbtjänster och utvecklingsönskemål i form av exempelvis utbildningsvideo. Användarhandledningar finns också tillgängliga på vår hemsida.

Välkommen att läsa mer om våra tjänster!