mallislide

AutoFutur systemet gör det enkelt och effektivt att administrera arbetet i verkstäder och reservdelsbutiker. Affärssystemet är utvecklat i nära samarbete med experter inom verkstad och reservdelshantering inom fordonbranschen. AutoFutur har idag cirka 10 000 användare i Finland, Baltikum och Sverige.

En noga genomtänkt helhet

Det krävs effektiva rutiner, uppdaterade reservdelsdata samt en felfri fakturering av en modern verkstadsverksamhet, där tekniken styr allt mer, en fordonspark som ständigt förnyas och där arbetet blir allt mer krävande. Uppföljning av arbetseffektivitet, uppdaterade reservdelsdata och en felfri fakturering är avgörande framgångsfaktorer. För att tillfredsställa kunders allt högre krav krävs det att verkstäderna kan hantera fordonets och kundens uppgifter som exempelvis en detaljerad servicehistorik, fordonets tekniska data samt ha möjlighet till automatiska informationsmeddelanden. Gemensamma behov för företag inom branschen är lättanvända anslutningar inom exempelvis ekonomihantering, reservdelsförteckningar och betalkortstjänster. Systemet kan också anslutas till de flesta programvaror som används inom branschen för exempelvis nätfakturering, streckkodslösningar och lagerrobotar.

Standardfunktioner för verkstäder

 • Tidsbokning
 • Hantering av kostnadsförslag
 • Hantering av arbetsorder
 • Hantering av reservdelsprislistor
 • Hantering av arbetsskeden
 • Hantering av arbetspaket
 • Uppföljning av arbetstider
 • Elektronisk följesedel
 • Stämpling av teknikers arbetstid
 • Fordons servicehistorik
 • Effektivitets- och bokföringsrapportering

 

Broschyr Läs broschyr

Ladda på AutoFutur-demo

Be användarnamn och lösenord från försäljning