Support

FuturSoft-support: 08-605 7023
support@futursoft.se

Försäljning

08-605 7023
info@futursoft.se

AutoFutur

Tung fordon- och maskinutrustning

Tung maskinutrustning behöver kunna följas upp på fordonsnivå när det gäller service- och reservdelskostnader. Med vår programvara blir det enkelt att hålla koll på kommande reparationsbehov och tidsbokningar. Aktuell servicehistorik för varje fordon ska finnas tillgänglig i realtid.